Onderneming en Strafrecht

Feitelijk onmogelijk

In het privéleven is het strafrecht voor de meeste ondernemers iets waarmee zij hooguit op de televisie worden geconfronteerd. Wanneer de auto fout wordt geparkeerd of het gaspedaal te diep wordt ingetrapt valt dat tegenwoordig onder de administratieve handhaving van het C.J.I.B. waardoor de meesten van ons het leven door kunnen zonder zich bij de strafrechter te moeten verantwoorden.

In tegenstelling echter tot de meeste "gewone" burgers loopt de goedwillende ondernemer, hoe zorgvuldig hij zich ook gedraagt, altijd het risico vroeg of laat met het strafrecht en de strafrechter in aanraking te komen. Fiscale wetgeving, arbeidsverhoudingen, financiële transacties en milieuregels zijn zo gecompliceerd en ondoorzichtig dat hoewel een ieder wordt geacht de wet te kennen het voor de ondernemer feitelijk onmogelijk is zeker te weten geen strafbare of ogenschijnlijk strafbare feiten te begaan.

Legio zijn ook de voorbeelden van wettelijke bepalingen die om correct te worden nageleefd de overtreding van een andere bepaling met zich meebrengen.

Schrijnend misbruik van strafrecht

Zelfs schroomt een enkele keer de overheid niet om doelbewust misbruik van deze situatie te maken. Een van de meest bekende en schrijnende voorbeelden daarvan is misschien wel de familie van der Valk van het Hotel Retaurant Concern die midden jaren negentig, als betrof het het oprollen van een maffiabende, collectief werd gearresteerd. Het was voor iedere min of meer ingewijde direct volstrekt duidelijk dat van der Valk niets wezenlijk strafbaars viel te verwijten en dat de oude Gerrit van der Valk, die er om bekend stond geen hoge pet van belastingambtenaren op te hebben, over bepaalde fiscale vraagstukken een andere mening had dan de belastinginspecteur maar dat van fraude of zelfs van sjoemelen op geen enkele wijze sprake was.

Traumatische ervaring

Uiteindelijk is deze hele affaire dan ook uitgelopen op een schikking die fiscaal gezien waarschijnlijk een enorme meevaller voor het van der Valk concern heeft betekend, het sluimerende fiscale geschil is voor een fractie afgekocht

Achteraf moet hier geconcludeerd worden dat een strafvervolging niet de aangewezen weg was. De belastinginspecteur had middels afwijken van de aangifte, conserverende beslagen en aanslagen van der Valk kunnen dwingen de belastingrechter te adieren. De fiscus zou dan mogelijk zelfs wel een nog veel groter bedrag hebben kunnen incasseren, maar de familie van der Valk zou in elk geval een niet te onderschatten traumatische ervaring zijn bespaard.

Strafrecht advocaten

Wanneer u of uw onderneming onverhoopt als verdachte met het strafrecht zou worden geconfronteerd dan brengen wij u graag in contact met een van de met ons kantoor samenwerkende in het fiscaal- faillissements- of het ondernemingsrecht gespecialiseerde strafrechtadvocaten.