De Euro-NV

Aandelen aan Toonder

De Euro-NV met holding bestaat uit een combinatie van een Engelse Limited (Ltd.) als werkmaatschappij met daarboven een Engelse Limited als holdingmaatschappij. De aandelen van deze holdingmaatschappij worden ondergebracht in een foundation. Deze foundation geeft daarvan aandeelhoudersbewijzen aan toonder uit, deze toonderbewijzen mogen vrij verhandeld worden en de aandeelhouders worden op geen enkele wijze geregistreerd of openbaar gemaakt. In die zin is hier dus nog sprake van een echt naamloze vennootschap.

Naast deze hoge mate van privacy biedt de Euro-NV natuurlijk ook alle juridische en praktische voordelen van de gewone BV en de Euro-BV met persoonlijke Holding zoals onder meer:

 • lage oprichtingskosten.
 • Géén uitkeringstoets bij privé-opname.
 • Geen VAR of BGL verklaring nodig
 • Zelf, zonder notarisbezoek, oprichten vanachter uw bureau.
 • Binnen een werkdag operationeel ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.
 • Géén transactiekosten volstorten.
 • Eenvoudig en kosteloos overdraagbaar(géén notaris nodig).
 • Directie-wijziging kosteloos (géén notaris nodig).
 • Statuten-wijziging of aandelenoverdracht kosteloos (géén notaris nodig).
 • Nederlandse uitstraling door vrije keuze handelsnaam
 • Moeder-Dochter vrijstelling derhalve:
 • Vrijstelling van dividendbelastingvrij bij winstuitkering aan Holding
 • Mogelijkheid de dochtermaatschappij te verkopen zonder over de winst winstbelasting af te moeten rekenen.
 • Mogelijkheid later meerdere werkmaatschappijen onder dezelfd Holding op te richten

Net als bij alle ander door Ostrea aangeboden vennootschappen en vennootschapsstructuren kunt u, ook in het geval van de Euro-NV letterlijk binnen enkele uren operationeel met de werkmaatschappij handelen en binnen uiterlijk één werkdag ook daadwerkelijk over een uittreksel daarvan van de Nederlandse Kamer van Koophandel beschikken.

ZZP overeenkomsten en arbeidsrelatie

De Euro-NV is ook een bijzonder geschikte oplossing voor de ZZP'er die zijn opdrachtgever zekerheid betreffende de aard van de samenwerking wi geven. Doordat de directeur van de Euro-NV niet als aandeelhouder kwalificeert maar wel als enige bestuurder in Nederland gezag binnen de onderneming kan uitoefenen kan van werknemerschap, een arbeidsovereenkomst of een z.g. fictieve dienstbetrekking met de opdrachtgever op geen enkele wijze sprake zijn. Een VAR of BGL verklaring is daardoor overbodig.

Daarnaast is, wanneer de directeur niet degene is die de aandelen houdt met betrekking tot de Euro-NV veelal ook geen sprake van een verplicht DGA salaris

Hoge mate van Privacy

De Euro-NV waarborgt een zeer hoge mate van privacy. Wanneer u, om welke reden dan ook, niet wilt dat derden zoals concurrenten, afnemers, opdrachtgevers, werknemers of ander partijen weten wie de aandeelhouders van de onderneming zijn dan is de Euro-NV een sluitende en betaalbare oplossing.

Bent u op zoek naar een vennootschapsstructuur waarbinnen u als bestuurder van de onderneming op geen enkele wijze formeel als eigenaar of aandeelhouder kwalificeert en waarover u zelfs aan ambtelijke instanties zoals de belastingdienst of curatoren naar eer en geweten kunt verklaren daar geen eigenaar of aandeelhouder van te zijn dan is de International Business Corporation (IBC) voor u wellicht een nog betere oplossing.

Lees hier verder over de Intrenational Business Corporation (IBC)

Eerlijk en Helder prijsbeleid

Voor de Euro-NV inclusief Engelse holding en werkmaatschappij betaalt u €875,- vrij op naam. Dat is inclusief:

 • Kosten en fee oprichten.
 • Registratie Britse handelsregister.
 • Registratie foundation.
 • Certificates of incorparation.
 • Current appointments report.
 • Memorandum of association.
 • Articles of association.
 • Kosten registred office (uw verplichte kantooradres in Engeland).
 • Kosten registratie foundation.
 • Alle belastingen en fees

Alle kosten en documenten en alle diensten voor de eerste 12 maanden zijn in deze prijs inbegrepen, bij Ostrea zijn ALLE kosten altijd inclusief.

Voor het aanhouden van het wettelijk verplichte registered office en het jaarlijks onderhoud van de complete structuur, zoals het verzorgen, voorbereiden en deponeren van de jaarstukken en de jaarbalans(annual returns en annual accounts) en het betalen van de leges aan het Britse handelsregister, enz. betaalt u daarna in totaal €550,- per jaar. Voor de eerste 12 maanden zijn deze kosten zoals gezegd bij de oprichtingskosten inbegrepen, bij Ostrea zijn er nooit verborgen of bijkomende kosten.

Nu direct zelf oprichten

U kunt uw Euro-NV nu direct zelf online oprichten door op de groene knop hieronder te klikken, u kunt dan ook letterlijk nog binnen enkele uren (office hours) operationeel met uw Euro-NV operationeel aan het werk.

Betalen doet u veilig met uw bankpas via IDeal of met uw Visa- of Mastercard in een beveiligde netwerkomgeving (Let u daarbij wel op het slotje in uw browser).


Heeft u nog vragen of komt u liever bij ons op kantoor langs zodat wij u bij het oprichten van uw Euro-NV kunnen helpen en adviseren belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 088-7766510