De Engelse Limited (Ltd.)

Het Europees Hof

Als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof (30 september 2003) is de Engelse Limited (Ltd.) volledig erkend als alternatief voor de Nederlandse BV. De Engelse Limited biedt niet alleen een aanmerkelijk betere bescherming van het privé-vermogen en een razendsnelle oprichtingsprocedure, de Engelse Limited kan ook nog eens tegen veel lagere kosten worden opgericht terwijl bovendien het jaarlijks onderhoud en de overige kosten doorgaans aanmerkelijk voordeliger uitvallen. Voor de heffing van de verschillende Nederlandse belastingen zoals de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en de BTW is er tussen de BV en de Limited geen enkel verschil.

Samengevat biedt de Engelse Limited in afwijking van de Nederlandse BV de volgende voordelen:

 • Aanmerkelijk betere bescherming privé-vermogen door ontbreken uitkeringstoets.
 • VAR/BGL verklaring overbodig
 • Internationale uitstraling.
 • Snel zelf op te richten vanachter uw bureau.
 • Binnen enkele uren operationeel en ingeschreven bij het Britse Handelsregister.
 • Binnen een werkdag een uittreksel van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
 • Lage oprichtingskosten kosten.
 • Géén transactiekosten volstorten.
 • Eenvoudig en kosteloos, zonder notaris, overdraagbaar.
 • Directie-wijzigingen kosteloos zonder notaris.
 • Statuten-wijzigingen en aandelenoverdracht kosteloos.
 • Internationale uitstraling.

Waarom oprichten bij Ostrea?

Ostrea Corporate Services is, als enige op de Nederlandstalige markt gerichte kantoor, erkend en aanbevolen door de Britse Overheid als "Authorized Companies Formation Agent". Ostrea kan daardoor rechtstreeks zelfstandig online Engelse Limited Companies oprichten, registreren en onderhouden in het Britse handelsregister of daar wijzigingen in aanbrengen.

Geen enkel ander door Nederlanders geleid of op de Nederlandstalige markt gericht kantoor heeft deze erkenning. Ostrea Corporate Services wordt door het Britse handelsregister "Companies House" bovendien aanbevolen als Authorized Company Formation Agentsvoor het electronisch oprichten van Engels Limiteds en Partnerships, voor de lijst met door het Britse Handelsregister aanbevolen agenten: klik hier

De grootste

Ostrea heeft het afgelopen jaar ruim 1300 vennootschappen ten behoeve van haar in overgrote meerderheid Nederlandstalige cliënten opgericht en geregistreerd en is daarmee niet alleen de enige erkende maar ook veruit de grootste Nederlandstalige aanbieder van Engelse Limited Companies en Limited Partnerships (Ltd's en llp's).

Ostrea richt uitsluitend nieuwe vennootschappen op en werkt dus niet met z.g. shelf- of plank-limiteds. Zij doet dit zelf rechtstreeks vanuit haar eigen kantoren. Het kantoor van Ostrea in het Engelse kustplaatsje Hythe, doet tevens dienst als registered office ten behoeve van de Nederlandstalige cliënten van Ostrea.

Waarom geen Nederlandse BV?

Uit de Nederlandse BV mag sinds 1 oktober 2012 alleen nog maar winst worden onttrokken nadat de z.g. uitkeringstoets van art 2:216 BW heeft plaatsgevonden. In de praktijk betekend dit dat wanneer winst aan de BV wordt onttrokken zonder dat een accountants-verklaring is opgemaakt de aandeelhouders en bestuurders van de Nederlandse BV, zeker als het gaat om vorderingen van het de Belastingdienst of het UWV, privé volledig aansprakelijk zullen worden gesteld voor de schulden van de BV. Het doen van privè-opnamen uit een Nederlandse BV zonder een accountantsverklaring vooraf is dus eigenlijk niet meer mogelijk.

Voor andere vennootschappen of rechtspersonen zoals de Engelse Limited (Ltd.), de Nederlandse NV, de Euro-BV, de vereniging, de stichting of welke andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingsvorm dan ook is deze uitkeringstoets derhalve niet van toepassing. Daarvoor gelden uitsluitend de normale regels voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van fraude of wanbeheer.

Voor de Engelse Limited (Ltd.) is er daarom niets veranderd, de Engelse Limited (Ltd.) geeft aandeelhouders en bestuurders nog evenveel bescherming en is nog even veilig als altijd. Art 2:216 BW is immers uitsluitend van toepassing op de Nederlandse BV.

Supersnel

Ostrea kan, als enige Nederlandstalige Formation Agent rechtstreeks geautoriseerd en online Engelse Limited companies (Ltd's) oprichten zonder tussenkomst van een derde partij. Dankzij een rechtstreekse verbinding met het Britse handelsregister kunnen nieuwe Limiteds (Ltd's) vrijwel onmiddellijk, soms al binnen 10 minuten, maar uiterlijk binnen 4 uur (office hours), worden opgericht en zonder bijkomende kosten, vaak letterlijk dezelfde dag maar vrijwel altijd binnen een werkdag, volledig operationeel bij de Nederlandse Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Ostrea is geautoriseerd om alle daarvoor benodigde officiële documenten namens het Britse handelsregister zelf uit te geven en te waarmerken.

Eerlijk en Helder prijsbeleid

Voor de Engelse Limited (Ltd) betaalt u € 275,- vrij op naam. Dat is inclusief:

 • Kosten en fee oprichten.
 • Registratie Britse handelsregister.
 • Certificate of incorparation.
 • Current appointments report.
 • Memorandum of association.
 • Articles of association.
 • Kosten registred office (uw verplichte kantooradres in Engeland).
 • Voorbereiden en indienen annual accounts en annual returns.
 • Alle belastingen en fees

Ook alle kosten, documenten en diensten voor het eerste jaar zijn bij deze kostprijs inbegrepen, bij Ostrea zijn ALLE kosten altijd inclusief.

Voor het jaarlijks onderhoud van de Limited (Ltd), zoals het verzorgen, voorbereiden en deponeren van de jaarstukken en jaarbalans (annual returns en annual accounts), de leges aan het Britse handelsregister en het aanhouden van het wettelijk verplichte Engelse registred office betaalt u daarna in totaal € 275,- per jaar. Voor de eerste 12 maanden zijn deze kosten zoals gezegd in de oprichtingsprijs inbegrepen, er zijn bij Ostrea nooit verborgen of bijkomende kosten.

Nu direct zelf online oprichten

U kunt uw Engelse Limited (Ltd.) nu direct zelf online oprichten door op de groene knop hieronder te klikken, u kunt daar dan vandaag nog operationeel mee aan het werk. Wilt u eerst nog meer weten belt u ons dan tijdens kantooruren geheel vrijblijvend op onderstaand telefoonnummer.


Nu online Oprichten of bel 088 77 66 510

De International Business Corporation (IBC)

Wilt u gebruik maken van een internationale holdingstructuur,
zoekt u maximaal fiscaal profijt of wilt u doorstarten in een faillissementssituatie.
Lees dan verder over de International Business Corporation (IBC)