De International Business Corporation (IBC)

Uw privacy en uw vermogen beter beschermd

Beter dan met de International Business Corporation (IBC) kunt u uw privé-vermogen als bestuurder of directeur van een onderneming niet tegen de risico's van mogelijke privè-aansprakelijkheid of beslaglegging beschermen. De IBC biedt de hoogst mogelijke graad van bescherming voor bestuurders en directie van de onderneming en is ook voor ondernemingen die uitsluitend of voornamelijk in Nederland actief zijn vaak de meest geschikte ondernemingsvorm om maximaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden en vrijstellingen die het Europees en het internationaal belastingrecht bieden.

Internationaal

De International Business Corporation (IBC) is een in het internationaal zakenverkeer veel gebruikte ondernemingsvorm waarin vermogensbestanddelen, activiteiten en eigendomsrechten worden ondergebracht. Afhankelijk van het doel, de structuur en de manier waarop wordt gewerkt betaalt de IBC effectief 0 tot maximaal 5% vennootschapsbelasting.

Door Nederlandse ondernemers wordt de IBC veelvuldig gebruikt om holding, management, im- of export gerelateerde of met intellectueel eigendom of gebruiksrechten samenhangende activiteiten zoals internet of IT diensten naar het buitenland te verplaatsen zodat de daarmee gerealiseerde winst niet onderhevig is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

De IBC leent zich voor een haast oneindig aantal in het internationale zaken en handelsverkeer zinvolle toepassingen, en wordt onder meer gebruikt om:

  • Als holding of moedermaatschappij op te treden.
  • Als internationale beleggingsmaatschappij te dienen waarin familievermogen kan worden belegd.
  • Yachten of pleziervaartuig te registreren.
  • Buitenlandse belangen in onder te brengen.
  • Privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.
  • In een internationale business setting medewerkers en vertegenwoordigers te recruteren.
  • Als zelfstandige werkmaatschappij te fungeren voor activiteiten die niet in Nederland plaatsvinden.
  • Om een combinatie van bovenstaande en andere redenen te dienen.

Zelfs is het, onder omstandigheden, mogelijk alle bedrijfsactiviteiten in een IBC onder te brengen. Met name web-shops, IT ondernemingen en andere internet gerelateerde bedrijven waarvan de feitelijke activiteiten niet fysiek in Nederland plaats hoeven te vinden kunnen relatief eenvoudig kiezen voor de IBC, niet alleen vanwege de gunstige belastingen maar ook omdat vaak veel efficiënter gewerkt kan worden doordat Nederlandse wet en regelgeving, denk daarbij aan arbeidsregulering, contracten met zzp'ers, vergunningen en vestigingseisen op de IBC in dat geval niet van toepassing is.

Aandelen aan toonder

De aandelen van de IBC worden ondergebracht in een van u onafhankelijke beheersmaatschappij. De voorwaarden waaronder deze beheersmaatschappij de aandelen houdt zijn zodanig dat op geen enkele wijze sprake is van een trust of APV (afgescheiden particulier vermogen). Gevolg daarvan is dat u als gevolmachtigd directeur van de IBC op geen enkele manier, dus ook niet fiscaal of civielrechtelijk, als aandeelhouder of eigenaar daarvan worden aangemerkt. Groot voordeel hiervan is dat u naar eer en geweten tegenover bijvoorbeeld de belastingdienst of curatoren kunt verklaren dat u geen eigenaar of aandeelhouder van de IBC bent. Zolang u uit de IBC ontvangt geen inkomen ontvangt hoeft u bij uw belastingaangifte over het bestaan van de IBC zelfs op geen enkele wijze melding van te maken.

Desgewenst kan deze beheersmaatschappij optie-bewijzen aan toonder uitgeven, deze toonderbewijzen zijn vrij verhandelbaar en de houder daarvan wordt op geen enkele wijze geregistreerd of openbaar gemaakt.

De IBC wordt bij oprichting door Ostrea direct voorzien van een geregistreerd kantooradres (registred office) en een zakelijke betaalrekening met internetbankieren en creditcard/pinpas zodat u vrijwel onmiddellijk met de IBC aan het werk kunt en vanuit de IBC contracten kunt afsluiten, facturen versturen en betalingen ontvangen.

De kosten

Voor oprichting en registratie van de International Business Corporation betaalt u inclusief alle daaraan verbonden diensten en kosten voor het eerste jaar: € 1650,-

Na dat eerste jaar bedragen de kosten voor het in stand houden van de International Business Corporation met alle daaraan verbonden diensten en kosten € 1250,- per jaar.

Ostrea streeft naar een helder ”alles inclusief” prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Ostrea hanteert geen vanaf prijzen maar kiest voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten.

Ostrea geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard zullen blijven.

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het online oprichten belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 088-77 66 510